Login

Signup

علاش موش إنتي ؟

هو مشروع باش يوصل مساج إلى التوانسة و الشباب متع تونس الي الحل بيدنا احنا الشباب

المصير متعنا نحكمو فيه بروحنا

عملنا ثورة و معاش نخافو، العالم الكل يفتخر بلي عملناه. آحنا شباب تونس توا جتنا  الفرصة الحقيقية باش نبنيو بالدنا و نصلحوها

إيه علاش موش إنتي

كان تشوف روحك قادر على العمل من أجل تونس هذي فرصتك و اهي جاتك إليديك برا ترشح و قاتل باش تفك بالصتك
برا ترشح و قول على حلمتك و على فكرتك و ما تخاف من شئ
الإنتخابات الجاية هي الحل و هي الي باش تنقذ تونس. كان كل واحد يصلح من روحو و يترشح و يقول الي هو قادر باش يبدل

.ما نستناو كان فيك انتي

لازمنا ننسو الأحزاب و الإنتمأت. كلنا توانسا كيف كيف
كلنا من فرد مجتمع باش نقدمو لازمنا نحبو بعضنا و نعرفو الي الحل هو كي نتجمعو مبعضنا. و الديمقراطية نتعلموها الكل معبضنا

علاش موش إنتي

.كل واحد فينا عندو الحق باش يترشح و يتعلم الديمقراطية
.احنا شباب تونس متع غدوة فادينا من الأحزاب الي تعرف كان تكذب على الشعب وتستغل في المواطن باش توصل إلى السلطة
احنا اليوم الشباب الي باش نبنو تونس غدوة .ايه احنا اليوم جينا و عاملين باش نخذو البوفوار
عندك 23سنة تنجم تترشح، تنجم تعمل قائمة و تحضر روحك باش تبني تونس متع غدوة
.آي مواطن ينتمي إلى تونس و يحب يبدى يخدم من حومتو ينجم ابدل العالم الي بحذائه

هذي هيا السياسة الصحيحة

ماعداش نستناو الأحزاب والدولة باش نصلحو. وقيت باش نخذو البوفوار و نخذو تونس من يد العباد الي كرهتنا في بالدنا
.احنا الشباب الي باش يبني بلد ما فيها حتى فرق بين مرا و راجل بين فقير و غني
.كان كل واحد فينا يصلح من روحو و يقول الي الحل في يدو انجمو نقدمو

.فيق و برا رشح روحك

.ايه نعم علاش موش إنتي

#3lech Moch Inti

C'est à toi de jouer. Oui Pourquoi pas toi

Il s’agit d’un projet créé par et pour des jeunes de la Tunisie.
C’est aussi un projet sans couleur politique. Son objectif premier est de motiver la nouvelle génération des citoyens tunisiens à participer à la vie politique pour construire ensemble la Tunisie de Demain. Au sortir de la révolution, de nombreux partis politiques tentent de profiter de la « naïveté » des citoyens pour ainsi prendre le pouvoir sans jamais se poser la question de la cause des problèmes du pays, sans jamais remonter à la source des disfonctionnements actuels.

Quelle est la solution ?
Aujourd’hui la solution se trouve en nous les jeunes, qui doivent agir pour apprendre la démocratie, se la réapproprier et l’appliquer à petit échelle. Le changement commence de nos quartiers, s’il y a un problème, c’est à nous, c’est à toi de rassembler ton entourage pour réfléchir et trouver une solution avec les moyens existants. C’est le seul moyen crédible, légitime et efficace pour avancer. Cessons d’attendre que la solution vienne des autres. L’état ne peut pas tout changer.

Si tu as l’esprit créatif, si faire tu aimes rêver, si la mobilisation citoyenne au service d’un futur meilleur te fait vibrer… Alors tu es fait pour être député et pour te mettre au service de ton entourage et de ceux qui croient comme toi en un changement radical des choses.

Que peut apporter un jeune ?
Après la révolution, malgré les problèmes économiques persistants, plusieurs initiatives lancées par des jeunes ont essayé de construire et envoyer des messages positifs.
Ces signaux sont pour nous la preuve que les jeunes tunisiens sont capables de croire en leur rêve et d’agir concrètement pour un avenir meilleur. Oui, c’est possible…

Pour se présenter ?
Si tu es jeune et que tu as 23 ans ou plus, tu as le droit d’aller te présenter aux prochaines élections législatives.
Tu peux créer ton projet en t’entourant de tes proches, de tes amis les plus optimistes. Il suffit d’essayer pour dire « Oui j’ai participé et agi pour la Tunisie ».
3lesh moch inti ? Tu as la capacité de changer les choses. C’est à toi de jouer…
On t’explique les détails sur nos réseaux sociaux.

Date limite ?
L’ISIE a annoncé récemment que la date pour déposer son dossier est entre le 22 et 29 Juillet 2019.
Ne perdez pas de temps et préparez la documentation nécessaire pour envoyer vos dossiers.

Quels documents sont nécessaires pour se présenter ?
-Acte de naissance/Passeport/ Carte d’identité/ Carte de séjour…
-Diplôme
-CV
-Photo
-Ton Projet
-Une liste électorale si nécessaire

Qu’est-ce que le parlement / l’assemblée nationale ?
En Tunisie, l’assemblée nationale est composée de 217 sièges, les députés élus par les citoyens sont responsables de définir les nouvelles lois dans le pays. Ils sont l’image du peuple et chaque député doit agir en respectant ses valeurs, en restant fidèle à la cause qu’il défend.